Vår stab inneha jämt ”Stena-plagg” och kan legitimera sig med vår speciell legitimation. Du kan också få åt vår växel på 075 24 15 000 samt be att de dubbelkollar att personen arbetar hos oss. Tänk på att icke befria in en i din lägenhet förrän ni är säker på vem personen är.Att tjänstgöra som städare kan påfresta kroppen … Read More


Vi är medvetna om att massor har ett stressig vardag, med arbete samt ätt samt så fortsättningsvis, samt att tiden icke alltid räcker åt. Skada hinner ni inte med allena finns det massa näringsverksamhet som kan hjälpa till tillsammans hemstädningen.Greppa beredvilligt en titt på ädningsollentuna.com - En eminent alternativ pro dej så… Read More


The mandatory qualifications depend, not surprisingly, on the sort of cleaning provider you choose to start. But for any kind of company small business, you need a perseverance to create the business enterprise operate, a willingness to please the customer plus the determination to deliver an intensive cleaning position.If your employees use their … Read More


We use 3rd get together data resources to examine the principal/owner in the organization for state stage civil lawful judgments entered against them.Our expert and inspired staff members are An important A part of our success, as it is our staff' attitude, provider-amount and initiatives that assure living up to our shoppers' anticipations. We ar… Read More


We have been continually creating new techniques, instruments and resources, which assist Increase the cleaning plus the Functioning disorders of our staff while minimising any adverse consequences about the setting.Contacting a prospect for The 1st time is sufficient to make any individual’s palms sweaty, but Mike breaks it down into very easy t… Read More